Nytt brønnbåtkonsept for laksenæringen.

Mood Marine Services AS inviterer i samarbeid med SINTEF Fiskeri og havbruk til en workshop der vi ønsker diskusjon og idemyldring rundt et nytt spennende brønnbåtkonsept.
Et “float on float off” fartøy «brønnbåt» som skal kunne transportere spesialdesignede lektere m/ vannrensesystemer tilpasset en rekke havbruksoperasjoner. Utover tradisjonell brønnbåtoppgaver, kan lekteren også tenkes brukt som; tilvenningslekter, ventelekter, avlusningslekter, karantenelekter, oppdrettslekter osv.

Når: 5. juni, kl 9-15
Sted: SINTEF Sealab
Brattørkaia 17C
7010 TRONDHEIM

Agenda:

Tid Tema Ansvarlig
09:00 Velkommen Mood Marine Services AS
09:10 Presentasjon av deltakere (3-4 min hver)
09:30 Hvilke krav har vi til neste generasjons brønnbåter Representant fra oppdrettsselskap
10:00 Hvordan skal vi forhindre at brønnbåttransport ikke blir flaskehalsen for en bærekraftig vekst Diskusjon
11:30 Lunsj
12:15 Diskutere «float on float off» brønnbåtkonseptet presentert Presentere konseptet
Diskusjon
14:45 Oppsummering Mood Marine Services AS/SINTEF
15:00 Avslutning Mood Marine Services AS

Innspill til de ulike diskusjoner:

Hvilke krav har vi til neste generasjons brønnbåter:
 God fremdriftsøkonomi (Lavest mulig transportkostnad pr kg fisk).
 Gode manøvreringsegenskaper.
 Effektive laste, losse og sorteringssystem.
 Skånsom og human behandling av biomasse.
 Sporbarhet
 Forhindre smitte (effektive systemer for rensing av transportvann).
 Forhindrer rømning.
 Fleksible løsninger.
 Arbeidsmiljø og HMS.

Hvordan skal vi forhindre at brønnbåttransport ikke blir flaskehalsen for en bærekraftig vekst:
 Fleksible og enkle løsninger.
 Redusere nybygg kostnad.
 Fokus på hele verdikjeden. Synergier.
 Smitteforebyggende tiltak.
 Redusere nedetid.
 Tonnasje.
 Regelverk.
 Næroppdrag vs fjernoppdrag

Diskutere «float on float off» brønnbåtkonseptet presentert:
 Muligheter?
 Utfordringer?
 Er det et marked?

Bekreftelse ønskes innen 26.05.14.
e-post: fredrik.mood@moodharvest.no
Mobil: 92267442